International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Så här hanterar du motorsågen

Våra expertråd för att minska risken för motorsågsincidenter, oavsett om du är proffs eller nybörjare.

Montera svärd och kedja

1. Se till att kedjebromsen inte är aktiverad.

2. Sätt svärdet på plats.

3. Kontrollera kedjans rotation och lägg den runt kedjedrivhjulet och svärdet. Se till att kedjan sitter fast ordentligt hela vägen runt hjulet och svärdet.

4. Spänn kedjan genom att dra i svärdet. Sätt tillbaka kedjeskyddet. Kontrollera att bulten på kedjespännaren passar genom hålet i svärdet. Dra delvis åt svärdsmuttrarna.

5. Spänn kedjan genom att vrida kedjespännaren medurs. Spänningen är korrekt när kedjan inte hänger nedanför svärdet och du inte kan lyfta drivlänkarna helt ur kedjespåret.

6. Dra åt svärdsmuttrarna ordentligt. Försök nu att dra kedjan runt svärdet för hand. Det ska gå smidigt. Om det inte gör det är kedjan för hårt spänd. Bär arbetshandskar.

Fylla på bränsle och kedjeolja

1. Slå stoppknappen till ”på” och dra ut choken hela vägen. Placera sågen på marken.

2. Håll sågen stadigt på marken när du startar den. Placera höger fot genom det bakre handtaget och ta ett stadigt tag i det främre handtaget med vänster hand. Dra i startlinan med höger hand tills motorn startar. Tryck nu in choken utan att flytta gasreglaget. Sågen har en inställning för automatiskt startgaspådrag.

Obs! Det är mycket viktigt att du trycker in choken när motorn startar första gången, annars kan motorn bli övermättad.

3. Dra i startlinan tills motorn startar.

4. Lyft upp sågen och tryck in gasreglaget några gånger för att få en känsla för hur sågen reagerar på gasreglaget.

Varmstart

Gör samma sak som ovan, men använd inte choken. Obs! Kedjan får inte röra sig när sågen går på tomgång. Om den gör det behöver tomgångsinställningen justeras. I användarhandboken finns instruktioner för detta.

För oerfarna motorsågsanvändare

Om du är en oerfaren motorsågsanvändare rekommenderar vi att du bekantar dig med sågen i hemmamiljö innan du går in i skogen och börjar fälla träd. Till exempel kan du börja med att kapa lite ved på en sågbock. Se till att veden är i ett säkert läge.

1. När du kapar ska du alltid tänka på att ha ett grepp om det främre handtaget genom att ha vänster tumme runt handtaget. Stå med fötterna isär för god balans. Vänster fot ska vara något framför den högra.

Var inte rädd för motorsågen. Håll den nära dig för att minska belastningen på armar och rygg. Men kom ihåg att inte stå precis bakom sågen. Ge fullgas innan du börjar kapa. Börja kapa så nära svärdets bas som möjligt.

2. När du kapar nedåt kommer kedjan försöka dra sågen mot stammen. Det här kallas sågning med dragande kedja.

3. Försök även att kapa underifrån. Sedan känner du att kedjan försöker skjuta sågen mot dig. Det här kallas sågning med skjutande kedja.

Spänna om kedjan

En ny kedja ska alltid spännas om efter ungefär 20 minuters användning. Stäng av motorn, lägg ner sågen och lossa svärdsmuttrarna något. Vrid kedjespännaren medurs tills kedjan är korrekt spänd. Dra sedan åt svärdsmuttrarna ordentligt. Du bör också kontrollera att kedjan känns oljig. Då vet du att kedjesmörjningen är korrekt.

Handling, US, 3min 40sec