International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Så här kvistar du med motorsåg

När trädet väl är på marken kan du börja kvista det. Det kan vara ett farligt jobb om det inte görs på rätt sätt. Här är vår steg-för-steg-expertguide för att göra detta.

För att undvika kast ska du alltid hålla koll på svärdsspetsens läge så att spetsens kastrisksektor inte kommer i kontakt med en dold gren.

Som alltid ska du ha ett grepp runt det främre handtaget med vänster tumme och ge fullgas innan du börjar skära. Återigen, planera ditt arbete och försök att alltid ligga steget före.

1. Rätt arbetshöjd och arbetsställning

När du kvistar ett träd ska du stå på vänster sida av stammen. Utgångsläget är med fötterna isär, ryggen rak och sågen vilande mot stammen. Om trädet ligger på stubben och grenarna, eller på en stock eller sten, är detta en bra arbetshöjd så att du kan arbeta säkert och bekvämt.

Arbeta från roten mot spetsen. Ha alltid stammen som en barriär mellan dig och sågen medan du arbetar dig fram längs trädet.

2. Så här kvistar du lövträd

A. Grenar på sidan av stammen kan kapas av nedåt med hjälp av dragande kedja. Låt sågkroppen vila mot stammen och rotera svärdet med en jämn rörelse mot grenen.

B. Du kan kapa grenar som sticker upp vertikalt från toppen av stammen med sågen liggande på sidan, antingen genom dragande eller skjutande kedja. Använd tummen för att styra gasreglaget.

C. Om tjockare grenar trycks mot marken kan du behöva kapa dem underifrån med kedjan skjutande, för att förhindra att svärdet och kedjan kläms. Gör först ett grundare skär längst upp för att förhindra att grenen delas. Håll koll ifall den fjädrar upp när du skär igenom.

D. Riktigt tjocka eller ojämna grenar är enklare att kapa bit för bit till hanterbara längder. Gör först ett skär på undersidan innan du skär av en längd från ovansidan. Risken för kast är stor vid kvistning.

Limbing, US, 2min 43sec