International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

Lär dig att slipa en motorsågskedja

Sågkedjan måste hållas vass för att skära effektivt, säkert och med precision. Vi rekommenderar att du lär dig hur du slipar kedjan själv. Så här gör man.

Professionella skogshuggare slipar sina kedjor flera gånger varje arbetsdag, eftersom de vet att en vass kedja är lika viktig som en kraftfull motor.

Hur ofta ska du slipa kedjan? Detta beror på hur mycket du använder sågen, men när kedjan börjar kännas trubbig brukar det vara dags att slipa den. Utseendet på träflisen är en god indikation på kedjans skick. En vass kedja ger fina, jämna träflisor, medan en slö kedja genererar sågspån.

Utrustning

Du behöver en rundfil, en flatfil och en kombinationsfilmall som passar din kedja. Din Jonsered-återförsäljare har allt du behöver. Ett skruvstäd gör uppgiften enklare. Fäst svärdet så att du har båda händerna fria.

Lite sågkedjeteori

Varje länk i sågkedjan fungerar ungefär som ett miniatyrplan. Effektiviteten hos kedjan bestäms av skillnaden i höjd mellan kniven (1) och ryttaren (2). Denna höjdskillnad styr hur djupt kniven går i träet. Ryttaren ska vara ungefär 0,50,8 mm lägre än kniven.

Kniv

Slipa knivarna först. Lägg filmallen mot kedjan. Pilarna på mallen ska peka i kedjans rotationsriktning. Slipa tanden med lätta, regelbundna drag i en vinkel på cirka 30 grader mot svärdet.

Slipa varje tand med samma antal drag. Slipa varannan tand åt höger och varannan tand åt vänster. Ett tips: Om du har satt fast svärdet i ett skruvstäd är det enklare att slipa varannan tand från ena sidan och sedan vrida sågen och slipa resten från andra sidan.

Ryttare

Lägg underställningsmallen på kedjan och använd flatfilen för att slipa varje ryttare i nivå med mallen. Mätaren har två lägen: H för hårda träslag eller fruset virke och S för mjuka träslag.

Varning! Om du slipar ryttarna utan en mall kan det hända att du slipar ner dem för långt. Detta resulterar i att kedjan tar för djupt, vilket ökar risken för kast, kraftiga vibrationer och dålig precision.

Maintenance, US, 2min 59sec