International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

VIBRATIONSBERÄKNING

När du vill beräkna det standardiserade exponeringsvärdet för åtta timmars daglig användning, A(8), lägger du till produkterna och antalet användningstimmar, inklusive raster, underhåll, tankfyllning osv.
Ackumulerad daglig vibrationsexponering m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Daglig vibrationsexponering under gränsvärdet. Inget behov av vidare åtgärder för att minska exponeringen.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Daglig vibration under gränsvärdet. Ökad risk för att operatören drabbas av vibrationsrelaterade skador. I Husqvarnas rekommendationer och direktiv 2002/44/EG finns det riktlinjer för att minska farorna med vibrationsexponering.
A(8) > 5.0 m/s²
Den dagliga vibrationsexponeringen överskrider gränsvärdet för exponering. Minska arbetsdagens längd och/eller använd en maskin med lägre vibrationsnivå.