Naše výrobky predávajú výlučne kvalifikovaní zástupcovia a predajcovia. Ak sa chystáte investovať do nového výrobku, alebo keď je čas na údržbu a opravy, poskytneme vám odborné poradenstvo a pomoc.
Vďaka našej celosvetovej sieti služieb je kvalitná starostlivosť a údržba, ktorú očakávate pri kúpe výrobkov Jonsered, vždy blízko.


SERVIS VYKONÁVANÝ ŠPECIÁLNE VYŠKOLENÝMI TECHNIKMI
Keď odovzdáte svoj výrobok Jonsered do servisu, dostanú ho do rúk technici profesionálne vyškolení na opravu všetkých našich výrobkov. Každý výrobok má svoj podrobný servisný plán, aby sa tak predĺžila jeho životnosť a zachoval špičkový výkon. 


PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA – DLHÁ ŽIVOTNOSŤ STROJOV.
Pravidelná údržba minimalizuje riziko neočakávaných a nákladných prestojov. Pri údržbe výrobku Jonsered v autorizovanom servise bude vykonaná kompletná kontrola a skontrolované všetky vlastnosti vrátane funkčnosti a bezpečnosti. Pri servise sa používajú výlučne originálne náhradné diely, ktoré zaisťujú kvalitu a výkon vášho zariadenia. Napokon je výrobok testovaný a vyčistený a získate kompletnú servisnú správu.