KALKULÁTOR VIBRÁCIÍ

Štandardizovanú hodnotu miery vystavenia A(8) pri 8-hodinovom pracovnom čase vypočítate pridaním vašich produktov a počtu hodín používania vrátane prestávok, údržby, tankovania atď.
Akumulované denné vystavenie vibráciám m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Denné vystavenie vibráciám pod Akčnou hladinou. Nie sú potrebné ďalšie opatrenia pre zníženie vystavenia.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Denné vibrácie nad Akčnou hladinou. Zvýšené riziko vzniku chorôb operátora spojených s vibráciami. Pozrite si odporúčania spoločnosti Husqvarna a Smernicu 2002/44/ES, kde nájdete pokyny pre zníženie rizík spôsobených vystaveniu vibráciám.
A(8) > 5.0 m/s²
Denné vystavenie vibráciám presahuje Limitnú hodnotu vystavenia. Znížte denný pracovný čas a/alebo použite stroj s nižšou ekvivalentnou hladinou vibrácií.