International Belgique (fr) België (nl) Canada (en) Česká Republika Danmark Deutschland España Estija Ελλάδα France Ireland Italia Latvija Lietuva Nederland Norge Portugal Slovensko Suomi Sverige Schweiz (de) Suisse (fr) Svizzera (it) United Kingdom USA Österreich

KALKULÁTOR VIBRÁCIÍ

Štandardizovanú hodnotu miery vystavenia A(8) pri 8-hodinovom pracovnom čase vypočítate pridaním vašich produktov a počtu hodín používania vrátane prestávok, údržby, tankovania atď.
Akumulované denné vystavenie vibráciám m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Denné vystavenie vibráciám pod Akčnou hladinou. Nie sú potrebné ďalšie opatrenia pre zníženie vystavenia.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Denné vibrácie nad Akčnou hladinou. Zvýšené riziko vzniku chorôb operátora spojených s vibráciami. Pozrite si odporúčania spoločnosti Husqvarna a Smernicu 2002/44/ES, kde nájdete pokyny pre zníženie rizík spôsobených vystaveniu vibráciám.
A(8) > 5.0 m/s²
Denné vystavenie vibráciám presahuje Limitnú hodnotu vystavenia. Znížte denný pracovný čas a/alebo použite stroj s nižšou ekvivalentnou hladinou vibrácií.